A termelés tervezés és ütemezés előnyei

 • Optimalizált naprakész gyártási terv
 • Termelési terv interaktív vizualizációja 
 • Azonnali reagálás a váratlan eseményekre
 • Átfutási idők csökkentése, gépkihasználtság növelése
 • Dolgozók tevékenységeinek tervezése a képesítések figyelembe vételével
 • Gyártáshoz szükséges erőforrások költséghatékony felhasználása
 • Selejtpótlás és javítás tervezése
 • Előírt karbantartási műveletek beütemezése
 • Alvállalkozói műveletek tervezése

Gyártástervezés és ütemezés (APS, APO)

APSA tervező algoritmus úgy tervezi meg a gyártási rendeléseket, hogy minden bekapcsolt kapacitás és erőforrás (gép, szerszám, ember, stb.), minden anyag rendelkezésre álljon, valamint minden megelőző rendelés addigra elkészüljön.
Abban az esetben, ha valamilyen előre nem látható esemény következik be, akkor a tervező algoritmus újra lefut és a kapacitásokat újra tervezi. Ilyen események a következők lehetnek:

 • géphiba,
 • gyártás megszakítása minőségi okokból,
 • gyártás megszakítása időtúllépési okokból (esetleges szavatossági problémák),
 • bármilyen nem tervezett esemény (konfigurálható).

Ezek a jelentések a gyártás automatizálási és termelésirányítási rendszerből kell, hogy visszaérkezzenek. A tervezés elindítása ezek hatására automatikus. Természetesen a tervezést el lehet indítani kézzel is. Erre akkor lehet szükség, ha valamilyen törzsadat változott meg a rendszerben.

A tervező algoritmus figyelembe veszi a gép karbantartási ciklusát, azaz ha a gépen karbantartást kell végezni, akkor arra az időszakra semmilyen munkafolyamot nem lehet tervezni és a karbantartási ciklus sem szakíthat félbe semmilyen munkafolyamatot.
A karbantartási ciklusok idejének meghatározása a tervező algoritmus feladata, a karbantartási stratégia alapján, ami a géphez, gépsorhoz vagy a gépcsoporthoz van rendelve.

Termelés optimalizálás - paraméterek alapján

A tervező algoritmus eredménye a paraméterekkel pontosítható, módosítható. Ezekkel a paraméterekkel egyes algoritmikus döntéseket tudunk befolyásolni vagy egy-egy erőforrás használatát ki/be kapcsolni annak érdekében, hogy a szűk keresztmetszeteket fel lehessen deríteni. Ezek a paraméterek a következők:

 • Relatív tervezési időhorizont megadása
 • Anyagfelhasználás ki/bekapcsolása
 • Személyi kapacitásszámítás ki/bekapcsolása
 • Gépi kapacitásszámítás ki/bekapcsolása
 • Szerszám kapacitásszámítás ki/bekapcsolása
 • Kiválasztási stratégiák:
   • prioritás szerint,
   • határidő szerint,
   • rövid munkafolyamatot előre,
   • rövid munkafolyamatot hátra
 • Szerszámcsere mátrix konfiguráció
 • Anyagátállási mátrix konfiguráció
 • Transzportmátrix konfiguráció
 • Előkészítési idők/utómunkálati idők figyelembevétele

Termelési terv módosítás - aktualizálás

Az aktualizálás feladata a már kialakult termelési terv módosítása, a beérkezett információk alapján. Ezek az információk lehetnek a termelési terv kézi módosításának eredményei vagy az üzemi adatgyűjtéstől érkező adatok. Az aktualizálás a termelési tervben csak a terv időpontokat változtatja meg, a munkák sorrendjét, kapacitását nem.

Az aktualizálás segítségével azt láthatjuk, hogy ha a termelési terven nem változtatunk, akkor a termelés a jövőben hogyan fog alakulni a változások függvényében. Ez segít a megfelelő döntés meghozatalában, hogy a termelési terv gazdaságos és gördülékeny legyen.

Az aktualizálás egy automatizálható folyamat, amely folyamatosan naprakészen tartja a termelési tervet és annak alakulását.

Termelésirányító interakciók

A termelési tervet az algoritmus tervezése után lehetőség van kézzel módosítani a tervező táblán. Itt a következő interakciók érhetők el:

 1. Munka szabadon engedése
 2. Munka szabadon engedésének visszavonása
 3. Termelési terv módosítása

Tervezőtábla 1.
Tervezőtábla 1.

A tervezőtáblán jól látható a terv és valódi állapot viszonya.

Tervezőtábla 2.
Tervezőtábla 2.

A tervezőtáblán különböző összefüggésekben is vizsgálhatjuk az adatokat.

Tervezőtábla 3.
Tervezőtábla 3.

A megjelenítés egyedileg konfigurálható.

Tervezőtábla 4.
Tervezőtábla 4.

A tooltipek informatívak és rajtuk elhelyezett linkek pedig segítik a tájékozódást.

Optimalizálás 1.
Optimalizálás 1.

Az optimalizálás paraméterei és időtartama szabadon állítható.

Optimalizálás 2.
Optimalizálás 2.

A tervezés közben a prioritások állíthatóak maradnak, és azok összegszerű hatásai a gyártási terven azonnal láthatóak.

Gyártási terv 1.
Gyártási terv 1.

A végeredmény a gyártási terv, ahol a munkák szabadon mozgathatóak drag&drop módszerrel.

Gyártási terv 1.
Gyártási terv 1.

A Gyártási tervben egy-egy munka hossza is szabadon változtatható.1. Munka szabadon engedése


A munka szabadon engedése azt jelzi, hogy az adott munka a termelés számára elérhető. Ennek a funkciónak a segítségével lehet a tervet élesíteni. A szabadon engedés után a munka megjelenik az üzemi terminálon, mint elvégezendő munka.

A már szabadon engedett munkákat az optimalizálás nem változtatja meg, csak a tervezett idejüket módosítja a beérkező információk alapján, amennyiben ez szükségessé válik.

2. Munka szabadon engedésének visszavonása


A már szabadon engedett, de még el nem kezdett munkák szabadon engedését lehet ezzel a funkcióval visszavonni. Ekkor az üzemi terminálon az adott munka lekerül az elkezdhető munkáinak listájáról.

Ezek után a munka újra terv állapotba kerül, így azt az optimalizálás megváltoztathatja, amennyiben ez szükségessé válik.

3. Termelési terv módosítása


A termelési terv az optimalizálás során áll elő, de lehetőség van a terv kézi módisítására is. Csak a terv állapotú, még el nem kezdett és szabadon nem engedett munkák módosíthatóak. Egy munkán elvégezhető műveletek:

 • Mozgatás az idősíkon
 • Mozgatás egy másik gépre
 • Munkák felcserélése
 • Munka hosszának megváltoztatása

Ezen műveletek után a terv aktualizálása szükségessé válik ahhoz, hogy a módosítások érvényesek legyenek és azok a termelési terve bekerüljenek.

Receptúra-törzs kezelés

A receptúra törzsállomány a recepteket tartalmazza. Egy recept egy termék előállításához szükséges anyagfelhasználást tartalmazza, egységnyi termék előállításához szükséges (relatív) mennyiségekkel munkafolyamatonként. A recept segítségével előállított termék, illetve minden a recepten felhasznált anyag része a cikktörzsnek. A recept továbbá tartalmazza, hogy az adott anyagot mely munkafolyamatnál mekkora mennyiségben kell felhasználni. Ez az jelenti, hogy egy recept egy alapanyagot többször is tartalmazhat.

Lehetőség van egyes anyagok kiváltására. Ha a recepten szereplő anyagok nem állnak rendelkezésre, akkor azt egy vagy több anyag helyettesítheti. A helyettesítő anyagokat szintén a receptúra törzs tárolja el. A tervező algoritmus a helyettesítő anyagokat automatikusan fogja használni annak érdekében, hogy a termelés folyamatos maradhasson.
A technológiai változások követésére egy-egy recept több verziója is élhet a rendszerben egyszerre. A gyártási rendelés összeállításánál kell a megfelelő verziójú receptet kiválasztani.
A recept adja meg a gyártás során keletkező melléktermékeket is egységnyi termék előállításakor keletkezett mennyiségekkel. A melléktermékeknek szintén szerepelniük kell a cikktörzs állományban.

Recept gráf
Recept gráf

összetett recept struktúrák grafikus kezelése

Recept integrált nézet Szerkesztés
Recept integrált nézet Szerkesztés

Az integrált nézetben könnyedén lehet szerkeszteni a receptet

Recept integrált nézet
Recept integrált nézet

összetett recept struktúrák kezelése listás nézetben


Műveleti-tervek kezelése

A műveleti tervek mindig egy adott termék technológia leírását tartalmazzák a kapacitás-felhasználás oldalról. A műveleti terv határozza meg, hogy az adott termék előállításához mely munkafolyamatokra milyen sorrendben van szükség. Az egyes munkafolyamatok határozzák meg milyen gép, szerszám és képesítés igényük van. A tervező algoritmus az itt meghatározott kapacitásigények alapján fog tervezni. Egy munkafolyamat akkor indulhat el, ha az itt meghatározott kapacitásigények kielégíthetők.
A képesítések hozzárendelésénél adatokat adhatunk meg:

 • Képesítések száma,
 • Munkafolyamat rész,
 • Százalékos terheltség.

A technológiai változások követésére egy-egy műveleti terv több verziója is élhet egyszerre a rendszeren. A gyártási rendelés összeállításánál kell a megfelelő verziójú műveleti tervet kiválasztani.
A műveleti tervben a munkafolyamatokhoz további időket lehet rendelni, amivel a gyártás technológiáját pontosabban lehet modellezni. Ezek az idők a következők:

Előkészítési idők: Egy munkafolyamathoz több előkészítési idő is tartozhat. Ezek az idők azt adják meg, hogy mennyi előkészítési idő szükséges egy adott munkafolyamat gyártáshoz. Itt lehet beállítani, hogy az előkészítési idő alatt a munkafolyamat kapacitást foglal, vagy sem. Ez az idő lehet mennyiségfüggő, vagy egy konkrét időtartam. A tervező algoritmus ezzel az idővel fog számolni a munkafolyamat tervezésénél.

Utómunkálati idők: Egy munkafolyamathoz több utómunkálati idő is tartozhat. Ezek az idők azt adják meg, hogy mennyi utómunkálati idő szükséges egy adott munkafolyamat gyártás utáni műveletihez. Itt lehet beállítani, hogy az utómunkálati idő alatt a munkafolyamat kapacitást foglal, vagy sem. Ez az idő lehet mennyiségfüggő vagy konkrét időtartam is. A tervező algoritmus ezzel az idővel fog számolni a munkafolyamat tervezésénél.

Az itt megadott idők nem tartalmazzák a fel- és leszerszámozási időt, mert ezt a szerszámcsere mátrix adja meg. Szintén nem tartalmazzák az anyagátállási időt sem, mert ezt az anyagátállási mátrix adja meg.
A műveleti tervben továbbá meg lehet adni egy ún. átlapolási mennyiséget is. Ez a mennyiség azt határozza meg, hogy a következő munkafolyamat elkezdése mekkora mennyiség elkészítése után lehetséges. Ez a mennyiség lehet mennyiségfüggően relatív (százalékos), vagy konkrét érték.
Műveleti tervek minden egyes munkafolyamatához lehetőség van technológiai dokumentációkat csatolni. Ezek lehetnek szöveges vagy képi információk is. Ezeknek az adatoknak a feltöltése a termékfejlesztési osztály feladata.

Műveletjegyzék
Műveletjegyzék

A műveletek hierarchikusan csoportosíthatóak és szerkeszthetőek.

recept-graf
recept-graf

APS - Advanced Planning and Scheduling

Gyártástervezés és ütemezés célja a gyártási folyamatok ütemezése oly módon, hogy a kereslet kielégítésének érdekében a termelési kapacitások optimálisan ki legyen használva. (wiki)

Ügyfélkapu

Vélemények

„A dTrade Kereskedelmi Rendszer bevezetése óta hatékonyabban működünk, és nőtt az árbevételünk.”

Gyevi Tóth Gergely
Holux Kft. - kereskedelmi igazgató

 

„Mióta a dSuite rendszert használjuk hatékonyabban tudom kiszolgálni a vevőinket és teljesebben átlátom a megrendelés állományt.”

Sági József
Knott-Technik-Flex Kft. - Logisztikai vezető