Gyártási törzsadatok mély kezelése egy termelésirányítási rendszerben

A termelésirányítási és vállalatirányítási rendszerek fogalmi és funkcionális különbségeiről egy korábbi cikkünkben már írtunk, ahol leginkább általánosságokat érintettünk. Mivel a DanubiSoft fő profilja termelésirányítási rendszer fejlesztése, ezért a továbbiakban arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a dSuite részletesebb bemutatásán keresztül jobban rávilágítsunk a termelésirányítási rendszerek előnyeire.

Korábbi cikkekben és bejegyzésekben már többször említettük, hogy a dSuite termelésirányítási rendszer rendkívül mélyen kezeli a törzsadatoknak azon részét, amelyek a gyártásokhoz kapcsolódnak, vagyis a gyártási törzsadatokat. Ebben a cikkben ezt a területet fogjuk kicsit mélyebben áttekinteni és értelmezni azt, hogy miért is fontos ezeknek az ilyen szintű kezelése.

Gyártási törzsadatok kezelése a dSuite rendszerben

A dSuite rendszer célja, hogy minden vevői rendelés/igény a lehető leggyorsabban teljesülni tudjon. Mivel egy termelésirányítási rendszerről van szó, ezért kizárólag olyan cégek használják, ahol valamilyen termék előállítása/gyártása történik, így az igények kielégítése az esetek nagy részében nem tud megtörténni készletről, azok kielégítéséhez gyártásokat kell indítani. Ekkor válik fontossá, hogy a használt irányítási szoftver milyen mértékű támogatást nyújt a felhasználója számára, ugyanis a gyártások megszervezése és lebonyolítása fogja meghatározni egy gyártó versenyképességét és nyereségességét.

A gyártáshoz kapcsolódó törzsadatokat a továbbiakban két csoportra bontva fogjuk tárgyalni. A két csoport az erőforrásokhoz kapcsolódó adatok információk, míg a másik csoport a technológiai adatok.

Erőforrásokhoz kapcsolódó adatok kezelése a dSuite rendszerben

Ahhoz, hogy valamilyen gyártási tevékenységet végre lehessen hajtani erőforrásokra van szükségünk, ilyenek lehetnek pl: alapanyagok, alkatrészek, gyártógépek (fröccsöntő gép, CNC eszterga, Hegesztő), szerszámok, munkaerő (esztergályos) stb.

Egy termelésirányítási rendszertől elvárható, hogy ezeket az erőforrásokat kezelje és szolgáltassa az alábbi információkat:

 • alapanyag és alkatrész esetében: Az aktuális készletek mennyiségét (szabad és foglalt mennyiséget), valamint biztosítsa a készletszintek kialakítását lehetőleg szezonálisan. A készlet kivételesen fontos, ugyanis ha a gyártások alapanyaga hiányzik, akkor hiába áll rendelkezésre a többi erőforrás hiánytalanul.
 • Gyártógépek esetében: A cégnél lévő géppark elérhetőségét, vagyis melyik gép melyik műszakban elérhető és mikor nem.
 • Szerszámok esetében: szintén az elérhetőség a legfontosabb szempont, főleg abban az esetben, ha egy szűkkapacitásról van szó, vagy korlátozott erőforrásról
 • Emberi erőforrás esetében: az elérhetőség még inkább kritikus tud lenni, mert bizonyos személyek elérhetősége lényegesen korlátozottabb tud lenni, mint gépek és szerszámok rendelkezésre állása. Az elérhetőségen túl az emberi erőforráskezeléssel kapcsolatban felmerül egy további fontos információ, ami a képesítések vagy kompetenciák kezelése és nyilvántartása. Fontos tisztában lenni vele, hogy ki mihez mennyire ért, vagy a kit kivel lehet helyettesíteni.

Technológiai adatok a dSuite rendszerben

Az előző logika mentén haladva az erőforrások megfelelő és tervezett felhasználása mellett lehet termékeket előállítani, melyekért a vevők fizetni fognak. Ugyanazon erőforrások felhasználásával egymástól jelentősen eltérő termékek jöhetnek létre. Azt, hogy melyik anyagból melyik gépen, melyik kolléga által milyen termék fog elkészülni a technológia fogja meghatározni.

Technológiai törzsadatok:

 • Műveletek, melyeket a felhasználó egyedileg tud létrehozni. Minden cég saját hatáskörben tudja az egyes műveletek egyedi tulajdonságait beállítani, paraméterezni. Ilyen beállítások lehetnek pl: időre való lejelentés lehetősége, párhuzamosan több gépen futtatható vagy több személy által párhuzamosan futtatható, tervezett mennyiségtől való eltérésének lehetősége stb. Ezek a beállítások mind azt a célt szolgálják, hogy az erőforrásokat a leghatékonyabban lehessen kihasználni és tervezni.
 • Receptúrák, melyek az egyedileg létrehozott műveletekből összeállított technológiai leírások. Megadja, hogy egy adott termék hogyan tud elkészülni. A recept magába foglalja:
  • A műveletjegyzéket, amely a korábban említett egyedileg létrehozott műveletekből kerül összeállításra.
  • A beépülő anyagokat (BOM listát)
  • Gépigények. A dSuite rendszerben minden művelethez munkahelyet kell rendelni, ahol az adott művelet végrehajtható. Ez lehet akár egy szerelőállomás vagy egy konkrét gép (marógép, présgép stb.) Nagy erőssége a dSuitenak, hogy támogatja a alternatív gépeket egy receptben történő kezelését.
  • A szerszámigényeket. Fröccsöntő szerszámok kezelése, beleértve a többfészkes szerszámok kezelését is.
  • A képesítésigényeket. Személyi kompetenciák, vagy akár gondolhatunk itt egy targoncavezetői engedélyre.
  • A műveleti idők megadására is, ami lehet bruttó és nettó idő, így el lehet különíteni egymástól a valódi műveleti időt és a gépidőt
  • Futási selejtek beállításának lehetőségét, ami a tervezett és a gyártásra kiírt mennyiségek szempontjából érdekes, ugyanis a tapasztalati selejt mennyiség műveletenként megadható, így a rendszer már a gyártás kiírásakor a selejtekkel korrigált mennyiségre indítja a gyártást.
  • Átlapolási százalékot. Ez valójában azt jelenti, hogy az egymásra épülő műveleteknél, ahol a technológiai függés miatt nem felcserélhető a munkák sorrendje ott az átlapolási százalék megadásával lehet csökkenteni a munka átfutási idejét. Tehát az átlapolás azt adja meg, hogy a megelőző művelet hány százalékos készültségénél kezdhető meg a következő művelet.
  • Technológiai melléktermékek vagy hulladékok automatikus keletkeztetése: Ha bizonyos műveletek és felhasznált anyagok esetében technológiai szinten ismert, hogy milyen típusú és mennyiségű melléktermék vagy hulladék fog keletkezni, akkor ezt a dSuite automatikusan tudja keletkeztetni a lejelentett jó mennyiségek alapján.
 • Alternatív anyagok kezelése: Természetesen lehetőség van a dSuiteban alternatív anyagokat meghatározni, ami azonban még ennél is fontosabb tulajdonsága, hogy a gyártás- és az anyagszükséglet tervezésnél is figyelembe veszi az egyes cikkalternatívákat.
 • Alternatív receptek kezelése: Nem ritkaság, sőt mondhatni alapvető funkcionalitás, hogy egy termelésirányítási rendszer kezel alternatív technológiákat, így természetesen a dSuite is. Ez azt jelenti, hogy egy adott terméknek több receptje is lehet, ami a gyártástervezés és optimalizálás szempontjából érdekes.

Ezekből a rövid felsorolásokból – melyek a teljesség igénye nélkül készültek – is már látható, hogy a gyártással összefüggésben mennyi extra adatra van szüksége a felhasználónak ahhoz, hogy megalapozott döntéseket tudjon hozni a gyártását illetően.

A gyártási törzsadatok mély kezelését bár teljesen nem sikerült kimeríteni, de talán már ebből is látszik, hogy egy termelésirányítási rendszer milyen irányban tud szofisztikáltabb lenni egy általános vállalatirányítási rendszernél.

Értékelés

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük